Facebook Twitter
business--directory.com

Đổi Chác để Kinh Doanh Nhiều Hơn

Đăng trên Bước Dều 11, 2023 bởi Denver Mallick

Một trong những cách tiến hành kinh doanh rất nhiều nhất là sử dụng hệ thống trao đổi. Mọi người cho rằng bạn cần phải trả trao đổi lợi nhuận cho việc nhận được một cái gì đó có giá trị. Không chỉ đơn thuần là điều này không chính xác, nó tạo ra ý nghĩa kinh doanh tốt để trao đổi để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Việc trao đổi là một giải pháp tốt để có được và trình bày một cái gì đó có giá trị mà không tốn một xu.

Chính xác thì nó có nghĩa là gì đối với việc trao đổi không?

Đổi chác hoặc thương mại thực sự là một công cụ mạnh mẽ đại diện cho một biện pháp khắc phục cho các công ty có hàng tồn kho hoặc dịch vụ có sẵn. Bằng cách chấp nhận thanh toán bằng đô la thương mại thay vì tiền mặt, một doanh nghiệp nhỏ tối đa hóa hiệu quả của họ bằng cách tăng doanh thu hàng tồn kho hoặc giờ có thể thanh toán. Sử dụng đô la thương mại kiếm được, doanh nghiệp có thể mua các sản phẩm hoặc dịch vụ họ cần - mà không phải trả tiền mặt.

Đổi chác có thể xuất hiện với bất cứ điều gì. Bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào cũng có thể được trao đổi, nó không phải trở thành một doanh nghiệp chỉ giao dịch. Có khả năng trao đổi, điều quan trọng là phải suy nghĩ sáng tạo. Bạn đang trải qua điều gì để cung cấp rằng ai đó đã sẵn sàng giao dịch cho? Bạn muốn gì trong thương mại? Khi có khả năng trao đổi, điều quan trọng hơn nữa là nhận ra rằng nó không bao giờ đau khi hỏi. Hỏi và có một nhà cung cấp nếu họ trao đổi. Tránh xấu hổ. Bạn không trao đổi vì bạn không có số tiền để chi tiêu. Bạn cần phải hành động vì đó là một trong những phương tiện kinh doanh thông minh và phát triển nhanh nhất.

Bạn có thể trao đổi bất cứ lúc nào. Đó là một cách hiệu quả để tạo ra các mối quan hệ trong khi bảo tồn tiền mặt. Hàng hóa và dịch vụ dư thừa có thể được giao dịch cho mọi thứ và hàng hóa mà bạn sẽ yêu cầu.

Đây là một vài ví dụ:

Bạn là một chuyên gia về tiếp thị. Bạn sẽ cần một tập tài liệu mới; Có thể trao đổi chuyên môn tiếp thị của bạn cho một công ty in ấn trong thương mại cho họ in hàng hóa.

Bạn là một chuyên gia về hỗ trợ khách hàng. Bạn sẽ cần một kỳ nghỉ; Có thể giao dịch chuyên môn của bạn tại điểm đến khách sạn trong thương mại miễn phí phòng phụ trách.

Bạn có một cuộc bán hàng trong sân và một họa sĩ đến bởi những người muốn một vài thứ của bạn. Bạn sẽ cần nhà của bạn được sơn. Có thể cung cấp để giao dịch những thứ bạn đã lên kế hoạch để bán vì dịch vụ vẽ của họ.

Dưới đây là một số tùy chọn để trao đổi nhiều hơn:

Hãy linh hoạt trong suy nghĩ của bạn.

Việc trao đổi sẽ không luôn luôn cung cấp những gì bạn muốn, khi bạn muốn. Bạn cần sẵn sàng thay đổi nhà cung cấp, thử các phương thức mới để quảng bá tổ chức của bạn hoặc có thể xem xét các tùy chọn khác nhau. Khi bạn có thể trao đổi linh hoạt không chỉ thực hiện công việc mà nó có thể làm cho cuộc sống thú vị và phiêu lưu hơn.

Hãy sáng tạo.

Sáng tạo có nghĩa là bạn cần sẵn sàng để nhìn xa hơn những điều hiển nhiên nhất. Bạn cần phải xem phương tiện mới để làm mọi việc. Không chỉ nghĩ tiền mặt vì câu trả lời. Bạn có thể sẽ thấy rằng giao dịch chắc chắn là một công cụ động lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sử dụng thương mại để duy trì nợ, đóng cửa, du lịch hoặc đóng góp từ thiện chỉ đơn giản là một số ứng dụng sáng tạo của trao đổi.

Sẵn sàng chờ đợi cơ hội thích hợp.

Như với sự kiên nhẫn, với việc trao đổi, những thứ tốt đến với những người chờ đợi. Chín trong số 10 lần bạn sẽ có được những gì bạn muốn, nhưng bạn có thể cần phải chờ đợi nó.

Hãy nhanh chóng trả lời.

Mặc dù bạn cần sẵn sàng chờ đợi, bạn cũng cần di chuyển nhanh chóng khi một cái gì đó xảy ra thường không có trong giao dịch. Những người thường không trả lời nhanh chóng có xu hướng chờ đợi trong cánh. Đó là một lợi ích từ việc bán hàng tuyệt vời. Đừng dành thời gian để nghiền ngẫm nó; Lấy nó lần đầu tiên.

Think Barter trước.

Trong tiêu chuẩn, thế giới hàng ngày, bạn luôn xem xét làm thế nào bạn có thể tăng doanh số để thu được nhiều đô la hơn vào tổ chức của mình. Trong thế giới trao đổi, phía bán rất đơn giản. Bây giờ bạn sẽ cần phải sử dụng chính xác cùng một loại công việc khó khăn để sử dụng đô la của bạn. Bạn cần phải suy nghĩ giao dịch trước khi chi tiêu tiền mặt. Hãy nghĩ thương mại liên tục.