Facebook Twitter
business--directory.com

Sipariş Karşılama

Ocak 8, 2024 tarihinde Denver Mallick tarafından yayınlandı

Dağıtım kanalları, siparişin yerine getirilmesini tartışırken en etkili unsur olacaktır. Elementin birincil işlevi, malların piyasaya sunulmasının uygun yollarını öğrenmek olacaktır. Bu bir yönetim işlevidir ve bu nedenle ticari üretim başlamadan önce bu konuda uygun kararlar kullanılmalıdır.

Ürün nihayet pazar için hazır olduğunda, şüphesiz piyasaya, yani nihai tüketiciler ve endüstriyel kullanıcılar için şüphesiz hangi yöntemlerin ve rotaların kullanılacağı belirlenmelidir. Bu teknik dağıtımın oluşturulmasını ve fiziksel kullanım ve dağıtım sağlamayı içerir. Dağıtım, malların hareketi ve depolanması gibi çeşitli faaliyetlerle, sahipliğin üreticiden alıcıya aktarılmasında karışık yasal, tanıtım ve finansal faaliyetler gibi çeşitli faaliyetlerle ilgilenebilir.

Bir şey için bir dağıtım kanalı, işten bir bireye geçtikleri için ürünler tarafından alınan rota olabilir. Amerikan Pazarlama Derneği uyarınca, "bir dağıtım kanalı, şirket içi organizasyon birimlerinin ve bir emtia, ürün veya siparişin pazarlandığı toptan ve perakende satış ve perakende satışları olabilir".

Her pazarlama kanalının, bir kurumun ya da belki de malın son alıcısı olan bir dizi transfer noktasını içerdiği kaydedilebilir. Yapımcının bakış açısından, pazara ulaşmak için yararlı olan bu tür kurumlar ağı aslında bir pazarlama kanalıdır. Bir kanal her zaman hem yapımcıyı hem de malın nihai müşterisini ve başlık transferinde karışık tüm ajanları ve aracıları içerir. Bununla birlikte, kanal, örneğin bir pazarlama hizmeti veren, ancak satın alma ve satışlarda önemli bir rol oynayan diğer kurumlarla birlikte Bank gibi firmaları içermeyecektir. .