Facebook Twitter
business--directory.com

Yeşil İşletme 101

Mayıs 20, 2022 tarihinde Denver Mallick tarafından yayınlandı

Çevresel koruma son zamanlarda dünyanın büyük ülkeleri arasında en son terim haline geldi. Gelişmiş ülkelerin hükümet yetkilileri, çevre korumaya yönelik çalışmanın önemini ve kaçınılmazlığını anladıkça, büyük iş evleri çevre dostu operasyonlara uymaya çalışıyor. Dünyanın dört bir yanındaki önde gelen şirketler, sürdürülebilir endüstri için uzun vadeli hayatta kalmaları için bir önem tanıdı.

Çoğu şirket, yenilenemez enerji kaynaklarıyla ilişkili uygun korumanın, işletmeler ve insanlık ile ilişkili kalıcı varoluşa ulaşmanın en büyük yolu olduğunu fark etmiştir. Gelecekle ilgili endişe duymadan uçucu petrol kaynaklarını sürekli olarak kullanmak, zaten kaşları yükseltmiştir ve ABD'de tahribat neden olmuştur. Oto endüstrisi. Alternatif biyodizel talebi sürekli yükselmektedir. Bireyler her türlü alternatif enerji kaynağının yeni fırsatlarını tercih ediyorlar. Büyük bir enerji olarak gelişmeyi garanti eden güneş enerjisi, ancak son zamanlarda bir kişinin enerji talebini karşılayan güneş enerjisi konusunda önemli bir başarı yoktu.

Ayrıca hammadde gereksinimleri için doğaya bağlı çeşitli endüstriler basınçlıdır. Uzun vadeli bir senaryoda sürekli şirketi sağlayacak çevre dostu üretim yollarına geçmeleri gerekiyor. U. H. kağıt endüstrisi ormanları korumanız için öne çıktı ve ormanların korunmasına yönelik çalışmaya karar verdi. Dünya çapında artan kağıt talebi, Cumberland sert ağaçlarla ilişkili çok sayıda ağacın erozyonuna neden oldu - böylece yerin ekolojik sistemini korkuttu. Elbette derhal önleyici adımlar uygulanmadıkça, bölge insan hayatta kalmasına ve artan ticari ihtiyaçlara daha fazla yardımcı olmak için herhangi bir orman kaynağı ile birlikte bırakılmayacaktır. Ormanları korumanın yolları, geri dönüştürülmüş kağıt atıkları kullanmak ve orman kaynaklarını daha kalıcı bir şekilde yönetmekten oluşur. Büyük kağıt endüstrisi liderleri son zamanlarda çevre korumasına yönelik çalışmak ve kağıt üretimi için ağaçların kontrolünü en aza indirmek için olumlu bir adım olarak öne çıktılar.

Birçok devlet kuruluşu, iş şirketi ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, pazarın çevre korumasını pazarlayan ticaret ve teknikleri geliştirmek için dünya çapında faaliyet göstermektedir. Alternatif yakıtlar için analiz çalışmalarını teşvik etmenin yolları ve işlerin geri dönüşümünü uygulamak için işleri teşvik etmek, oughout arasında giderek daha popüler hale geliyor. S. ve diğer ilgili ülkeler.

Petrol rezervleri için farklı enerji kaynakları bulmak her zaman araştırılmaktadır. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, biyo-akışlar, dalga enerjisi ve diğerleri, yenilenemeyen enerji kaynağının verimli bir şekilde değiştirilmesi için kanıtlanmıştır. Birçok seçenek, toprak yüzeyinden hızla ortadan kalkan petrol kaynaklarıyla ilişkili korumaya yardımcı olmada önemli miktarda başarı elde etmiştir.

ABD'de büyük miktarlarda petrol tüketimini azaltmak için bir önlem olarak biyo-dizel üzerinde çalışan hibrit araçlar icat edilmiştir. Birçok ülkedeki hükümetler, şirketler üzerinde sorumlu çevre koruması için çalışmak için belirli önlemler getirmiştir. Üretim için yeni enerji tasarruflu yöntemler bulmanın yolları aranır, sadece sağlıklı yaşam sorunlarını teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda endüstriler elde etmek için üretim maliyetlerini de azaltır. Birçok endüstri, çevre dostu üretim tekniklerine ulaşmak ve yeniden kullanılan atıkları kullanmak için bir yarışta olumlu bir şekilde yer almaktadır. Endüstriyel atıkların uygun parmak uçlarının sadece kendi uygun tedavilerinden sonra doğanın korunması için gerçekleştirilmesi gereklidir. Son zamanlarda çevre dostu yapı malzemeleri için yeni bir yaklaşım, ekolojik korumayı teşvik etmek için bina yapıcıları arasında bol miktarda popülerlik kazanmıştır.