فیس بوک توییتر
business--directory.com

تحقق

ارسال شده در ژانویه 8, 2024 توسط Denver Mallick

کانال های توزیع هنگام بحث در مورد تحقق سفارش ، مؤثرترین عنصر خواهند بود. کارکرد اصلی این عنصر یادگیری روشهای مناسب است که کالاها در آن ایجاد می شوند در دسترس بازار قرار می گیرند. این یک عملکرد مدیریتی است و بنابراین باید از تصمیمات مناسب قبل از شروع تولید تجاری استفاده شود.

هنگامی که محصول در نهایت برای بازار آماده شد ، باید مشخص شود که بدون شک از چه روش ها و مسیرها برای ایجاد کالا به بازار یعنی به مصرف کنندگان نهایی و کاربران صنعتی استفاده می شود. این تکنیک شامل ایجاد توزیع و فراهم کردن رسیدگی و توزیع فیزیکی است. توزیع می تواند با فعالیتهای مختلفی مانند حرکت و ذخیره کالاها ، فعالیتهای قانونی ، تبلیغاتی و مالی در انتقال مالکیت از تولیدکننده به خریدار درگیر باشد.

یک کانال توزیع برای چیزی ممکن است مسیری باشد که توسط محصولات انجام می شود زیرا آنها از مشاغل به سمت یک فرد منتقل می شوند. مطابق با انجمن بازاریابی آمریکا ، "یک کانال توزیع ، ممکن است ساختار واحدهای سازمان داخل شرکت و نمایندگان و نمایندگی های خارج از کشور و عمده فروشی و خرده فروشی باشد که توسط آن کالایی ، محصول یا سفارش به بازار عرضه می شود".

می توان اشاره کرد که هر کانال بازاریابی شامل تعدادی از نقاط انتقال است که در همه آنها یک موسسه وجود دارد یا شاید یک خریدار نهایی کالا باشد. از دیدگاه تولید کننده ، این نوع شبکه از موسسات برای رسیدن به بازار مفید است در واقع یک کانال بازاریابی است. یک کانال همیشه شامل تولید کننده و مشتری نهایی کالاها ، به همراه همه عوامل و واسطه ها در انتقال عنوان است. با این حال ، این کانال شامل شرکت هایی مانند Bank به همراه سایر موسسات نخواهد بود که خدمات بازاریابی را ارائه می دهند ، اما نقش مهمی در خرید و فروش ندارند. بشر